Bao da Sony A7M3/A7R3/A9 Nâu đậm | Gariz | USED

Giá bán: 2,000,000 VNĐ

Trạng thái:
Mã sản phẩm : HCG-7IIIBR
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Đặc điểm nổi bật

Chính hãng Gariz Hàn Quốc

Hình thức 85%

Tương thích với Sony A7M3/A7R3/A9

Đáy và cạnh có xước nhẹ

Bao da Sony A7M3/A7R3/A9 Nâu đậm | Gariz | USED

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20180919/9098179/Bao_da_Sony_A7M3_A7R3_A9_Nau_dam___Gariz___USED_(used_sonynexvn_1_(nxpowerlite_copy)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20180919/9098179/Bao_da_Sony_A7M3_A7R3_A9_Nau_dam___Gariz___USED_(used_sonynexvn_2_(nxpowerlite_copy)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20180919/9098179/Bao_da_Sony_A7M3_A7R3_A9_Nau_dam___Gariz___USED_(used_sonynexvn_3_(nxpowerlite_copy)).jpg
 

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN