Miếng dán màn hình cường lực JJC | A7 A7R A7S | Hàng Nhập khẩu

Giá bán: 280,000 VNĐ

Trạng thái:
Mã sản phẩm : JJC-A7
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Đặc điểm nổi bật

- Miếng dán cao cấp cho Sony A7/R/S

- Độ mỏng 0.5mm

- Phủ kín màn hình 100%

- Chống trầy xước tốt

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(da_sonynexvn_4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(da_sonynexvn_5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088086/Mieng_dan_man_hinh_cuong_luc_JJC___A7_A7R_A7S_(lcd_sonynexvn_9).jpg

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN