“Nexshop-Chào hè rực rỡ”

 • Cập nhật : 05-06-2018 16:11:06
 • Đã xem: 272

Công ty TNHH Nexshop thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nexshop-Chào hè rực rỡ” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Cửa hàng của công ty TNHH Nexshop tại Hà Nội.

3. Hình thức khuyến mại: Khi khách hàng mua 1 trong những sản phẩm dưới đây sẽ được tặng Dây đeo Cuff (màu đen, màu xám bạc, Ash hoặc Black):

 • Máy ảnh KTS Alpha ILCE-6000L,
 • Máy ảnh KTS Alpha ILCE-6300/B AP2,
 • Máy chụp hình KTS ILCE-6500/BAP2,
 • Máy quay phim KTS HDR-CX405/BC E35,
 • Máy quay phim KTS HDR-PJ440/BCE35,
 • Máy quay phim KTS HDR-PJ675/BCE35,
 • Máy quay phim KTS FDR-AX40/BC E35,
 • Máy quay phim KTS FDR-AXP55/BCE35,
 • Máy quay phim KTS HDR-AS50R/BC E35,
 • Máy quay phim KTS HDR-AS50/BC E35,
 • Máy quay phim FDR-X3000R/WE35,
 • Máy quay phim HDR-AS300R/WE35,   
 • Ống kính máy ảnh NEXSEL 55F18Z AE,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL1670Z AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL30M35//C SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL1018//C AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL18200LE  SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18/BC SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18 SYX,
 • Ống kính máy ảnh NEXSEL 55210 /BQ AE,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL 55210 AE,
 • Ống kính ngàm E SEL 90M28G//QSYX,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL35F28Z AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL 35F18//C SYX,
 • Ống kính NEXSEL 2470Z AE,
 •  Ống kính máy ảnh ngàm E SEL70200G AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL70200GM/QSYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL100400GM SYX,
 • Ống kính máy ảnh ngàm E SEL1635Z//Q SYX, 
 • Ống kính máy ảnh Alpha ngàm E SEL 24240 //C SYX,
 • Ống kính Alpha ngàm E SEL35F14Z//QSYX,
 •  Ống kính Alpha ngàm E SEL28F20//Q SYX,
 • Ống kính máy ảnh sel 2470GM//QSYX,
 • Ống kính máy ảnh Sel 85F14GM/QSYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18F//CSYX,
 • Ống kính máy ảnh SELP18105G AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F14Z//QSYX,
 •  Ống kính máy ảnh SEL50M28//C SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL85F18 SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL100F28GM SYX,
 • Ống kinh máy ảnh SEL1635GM SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL 1224G SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL24105G,
 • Ống kính máy ảnh SEL18135 SYX,
 • Máy chụp hình KTS DSC-RX100M5 E32,
 •  Máy chụp hình KTS DSC-RX10M4 E32,   
 • Máy ảnh KTS DSC-H300/ E32,
 • Máy chụp hình KTS DSC-H400/BC E32.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10 tháng 06 đến ngày 22 tháng 07 năm 2018.

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Mọi đối tượng người tiêu dùng.

6. Cơ cấu giải thưởng: không có

 

Cụ thể:

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt

            - Thời hạn nhận khuyến mại: ngay khi mua hàng

            -  Cách thức khuyến mại: nhận ngay tại địa điểm mua hàng

            - Địa điểm khuyến mại: Tại cửa hàng của công ty TNHH Nexshop tại Hà Nội

            - Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với sở công thương.

            -           Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình liên quan đến khuyến mại ( Liên hệ: Bùi Văn Hùng – 08.68417786).

Công ty TNHH Nexshop thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nexshop-Chào hè rực rỡ”        

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Cửa hàng của công ty TNHH Nexshop tại Hà Nội.

3. Hình thức khuyến mại: Khi khách hàng mua 1 trong những sản phẩm dưới đây sẽ được tặng Dây đeo Cuff (màu đen, màu xám bạc, Ash hoặc Black):

 • Máy ảnh KTS Alpha ILCE-6000L,
 • Máy ảnh KTS Alpha ILCE-6300/B AP2,
 • Máy chụp hình KTS ILCE-6500/BAP2,
 • Máy quay phim KTS HDR-CX405/BC E35,
 • Máy quay phim KTS HDR-PJ440/BCE35,
 • Máy quay phim KTS HDR-PJ675/BCE35,
 • Máy quay phim KTS FDR-AX40/BC E35,
 • Máy quay phim KTS FDR-AXP55/BCE35,
 • Máy quay phim KTS HDR-AS50R/BC E35,
 • Máy quay phim KTS HDR-AS50/BC E35,
 • Máy quay phim FDR-X3000R/WE35,
 • Máy quay phim HDR-AS300R/WE35,   
 • Ống kính máy ảnh NEXSEL 55F18Z AE,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL1670Z AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL30M35//C SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL1018//C AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL18200LE  SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18/BC SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18 SYX,
 • Ống kính máy ảnh NEXSEL 55210 /BQ AE,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL 55210 AE,
 • Ống kính ngàm E SEL 90M28G//QSYX,
 • Ống kính máy ảnh NEX SEL35F28Z AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL 35F18//C SYX,
 • Ống kính NEXSEL 2470Z AE,
 •  Ống kính máy ảnh ngàm E SEL70200G AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL70200GM/QSYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL100400GM SYX,
 • Ống kính máy ảnh ngàm E SEL1635Z//Q SYX, 
 • Ống kính máy ảnh Alpha ngàm E SEL 24240 //C SYX,
 • Ống kính Alpha ngàm E SEL35F14Z//QSYX,
 •  Ống kính Alpha ngàm E SEL28F20//Q SYX,
 • Ống kính máy ảnh sel 2470GM//QSYX,
 • Ống kính máy ảnh Sel 85F14GM/QSYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F18F//CSYX,
 • Ống kính máy ảnh SELP18105G AE,
 • Ống kính máy ảnh SEL50F14Z//QSYX,
 •  Ống kính máy ảnh SEL50M28//C SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL85F18 SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL100F28GM SYX,
 • Ống kinh máy ảnh SEL1635GM SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL 1224G SYX,
 • Ống kính máy ảnh SEL24105G,
 • Ống kính máy ảnh SEL18135 SYX,
 • Máy chụp hình KTS DSC-RX100M5 E32,
 •  Máy chụp hình KTS DSC-RX10M4 E32,   
 • Máy ảnh KTS DSC-H300/ E32,
 • Máy chụp hình KTS DSC-H400/BC E32.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10 tháng 06 đến ngày 22 tháng 07 năm 2018.

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Mọi đối tượng người tiêu dùng.

6. Cơ cấu giải thưởng: không có

 

Cụ thể:

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt

            - Thời hạn nhận khuyến mại: ngay khi mua hàng

            -  Cách thức khuyến mại: nhận ngay tại địa điểm mua hàng

            - Địa điểm khuyến mại: Tại cửa hàng của công ty TNHH Nexshop tại Hà Nội

            - Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với sở công thương.

            -           Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình liên quan đến khuyến mại ( Liên hệ: Bùi Văn Hùng – 08.68417786).

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN