Thông tin Về bảo hành các dòng sản phẩm tai nghe / loa di động Sony chính hãng

  • Cập nhật : 05-12-2018 08:18:36
  • Đã xem: 430

Kính gửi Quý khách hàng thông tin Về bảo hành các dòng sản phẩm tai nghe / loa di động Sony chính hãng

Các model sau sẽ có chính sách sửa/ đổi cụ thể nếu sp sau khi dc TTBH check đúng là bị lỗi.

Category

FY

Model

Chính sách

Earphone

FY17

WF-1000X

Sửa

WI-1000X

Đổi

IER-H500A

Đổi

WI-C400

Đổi

WI-H700

Đổi

MDR-EX155AP

Đổi

MDR-XB55AP

Đổi

MDR-XB70BT

Đổi

XBA-N1AP

Đổi

FY18

WI-SP500

Đổi

WI-C300

Đổi

WI - SP600N

đổi

WI -SP700N

sửa

IER-M9

đổi

IER-M7

đổi

MDR-Z7M2

sửa

 

 

 

Headphone

FY15

MDR-100AAP

Sửa

FY17

MDR-ZX110AP

đổi

MDR-ZX310AP

đổi

WH-1000XM2

Sửa

MDR-H600A

Sửa

MDR-Z1R

Sửa

MDR-1ABP

Sửa

WH-H900N

Sửa

WH-H800

Sửa

MDR-XB950N1

Sửa

MDR-XB950B1

Sửa

MDR-XB550AP

Đổi

MDR-XB650BT

đổi

FY18

MDR-1AM2

Sửa

WH-CH500

Đổi

WH-CH400

Đổi

1000XM3

sửa

 

WSP 
(Wireless Speaker)

FY17

SRS-XB10

Đổi

SRS-XB20

Đổi

SRS-XB30

Đổi

SRS-XB40

Đổi

FY18

SRS-XB21

Đổi

SRS-XB31

Đổi

SRS-XB41

Đổi

SRS-XB01

đổi

 

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN