Tube JJC AF Macro Nex | Hàng Nhập khẩu

Giá bán: 950,000 VNĐ

Trạng thái:
Mã sản phẩm : TUBEAFJJC
Thời gian bảo hành : 3 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Đặc điểm nổi bật

- Tube AF dành cho Sony E-mount

- AF tốt, không chị chập mạch AF

- Macro nhiều khúc để lắp ghép

- Chất lượng cao từ JJC

Tube JJC AF Macro Nex | Hàng Nhập khẩu

https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20151025/lcd_sonynexvn_3_800x800.jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20151025/lcd_sonynexvn_5_800x800.jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20151025/lcd_sonynexvn_10_500x500.jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088088/Tube_JJC_AF_Macro_Nex_(lcd_sonynexvn_1).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088088/Tube_JJC_AF_Macro_Nex_(lcd_sonynexvn_2).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088088/Tube_JJC_AF_Macro_Nex_(lcd_sonynexvn_6).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088088/Tube_JJC_AF_Macro_Nex_(lcd_sonynexvn_8).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/psCT/20151025/2088088/Tube_JJC_AF_Macro_Nex_(lcd_sonynexvn_9).jpg

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN