Zeiss Batis 85mm F/1.8 | Chính hãng | Used

Giá bán: 20,000,000 VNĐ

Trạng thái:
Mã sản phẩm : BATIS85USED
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Đặc điểm nổi bật

Chính hãng ShriroVN (60055680)

Hình thức 90%

Fullbox (Nợ) - Full Cap Hood

Kính đẹp 90%

Còn bảo hành chính hãng đến 7/2021

Zeiss Batis 85mm F/1.8 | Chính hãng | Used

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_3__nxpowerlite_copy__1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_4__nxpowerlite_copy__1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_5__nxpowerlite_copy__1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_6__nxpowerlite_copy__1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_10__nxpowerlite_copy__3389x3389.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7491/ps/20190124/used1_sonynexvn_1__nxpowerlite_copy__3360x3360.jpg
 

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN